css властивість outline-width


CSS властивість outline-width визначає товщину контуру елемента.

CSS властивість `outline-width`

Для того, щоб властивість outline-width спрацювала, необхідно:

  • Оголоситие властивість outline-style перед властивістю outline-width. Елемент повинен мати стиль, перш ніж змінювати його ширину.
  • встановити у властивості outline-style будь-яке значення відмінне від none.

На відміну від кордону елемента (наприклад, встановлено за допомогою кордону або пов'язаних з ним властивостей), контур елемента не займає зайвого місця, і може бути не прямокутним.

Нотатка:

Для задання контуру зручніше використовувати універсальну властивість outline.

Синтаксис

outline-width: medium|thin|thick|length|initial|inherit;

Властивість outline-width може отримувати 6 значень:

medium

Контур середньої товщини (3 пікселі). Без задання.

thin

Тонкий контур.

thick

Товстий контур (6 пікселів).

length

Власта товщини контуру. Дозволено використовувати будь-які одиниці прийняті в CSS.

initial

Встановлює властивість у значення без задання

inherit

Вказує на спадковість властивості від свого батьківського елемента.

Значення без задання: medium
Наслідує: Ні
Анімується: Так
JavaScript синтаксис: object.style.outlineWidth="2px"

Переглядачі

Переглядач
outline-width

1.0

8.0

1.5

1.2

7.0

12.0

Переглядач
outline-width

1.0

1.5

1.2


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Значення у дії

Приклад використання

Задає товщину контуру елемента в 5px.

p { 


  outline-style: dotted; 


  outline-width: 5px; 


}

Додаткові посилання