css властивість border-right


border-right - це універсальна властивість для скороченого запису значень для border-right-color, border-right-style й border-right-width. Ці властивості використовуються для стилізації правої межі елементів.

Властивість `border-right`

Три значення властивості можуть писатися в будь-якій послідовності, й одне або два з них, можуть бути пропущені.

Як і усі універсальні властивості, border-right завжди встановлює значення для всіх доступних властивостей, навіть якщо вони не були вказані(у цьому випадку вони отримають значення без задання).

Наприклад, початкове значення для border-right-style дорівнює none, тобто межа не показується. У випадку відсутності значення для цієї властивості, елемент не матиме межі, навіть якщо будуть прописані border-right-color та border-right-width.

Синтаксис

border-right: border-width border-style border-color|initial|inherit;

Властивість border-right може отримувати 5 значень:

border-right-width

Значення задає товщину кордону.

border-right-style

Значення задає стиль кордону. Приймає декілька значень: dotted, dashed, solid, double, groove, ridge, inset, outset.

border-right-color

Встановлює колір кордону, значення може бути в будь-якому допустимому для CSS форматі.

initial

Встановлює властивість у значення без задання

inherit

Вказує на спадковість властивостей від свого батьківського елемента

Значення без задання: Залежить від використання
Наслідує: Ні
Анімується: Так
JavaScript синтаксис: object.style.borderRight="5px dotted blue"

Переглядачі

Переглядач
border-right

1.0

4.0

1.0

1.0

3.5

Переглядач
border-right

1.0

1.0

1.0


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Динамічний приклад

Демонстрація роботи властивості

Демонстрація роботи властивості

Приклад використання властивості

Встановлення стилю правої границі

p { 


  border-style: solid; 


  border-right: thick double #ff0000; 


}

Додаткові посилання