css властивість outline-color


CSS властивість outline-color задає колір зовнішнього контуру елемента.

CSS властивість `outline-color`

На відміну від кордону елемента (наприклад, встановлено за допомогою кордону або пов'язаних з ним властивостей), контур елемента не займає зайвого місця, і може бути не прямокутним.

Контур завжди знаходиться над блоком, і це не впливає на положення чи розмір елементу або інших елементів

Порада:

Завжди оголошуйте властивість outline-style перед властивістю outline-color. Спочатку ви маєте визначити тип контуру, а вже потім змінювати його колір.

Порада:

Для задання контуру зручніше використовувати універсальну властивість outline.

Синтаксис

outline-color: invert|color|initial|inherit;

Властивість outline-color може отримувати 4 значення:

invert

Виконує інверсію кольору. Контур буде видно, незалежно від кольору фону. Без задання.

color

Колір контуру в будь-якому допустимому для CSS форматі.

initial

Встановлює цю властивість в значення без задання.

inherit

Успадкує значення від батьківського елемента.

Значення без задання: invert
Наслідує: Ні
Анімується: Ні
JavaScript синтаксис: object.style.outlineColor="#FF0000"

Переглядачі

Переглядач
<колір>

1.0

8.0

1.5

1.2

7.0

12.0

invert

Не підтримується

9.0

Не підтримується

Не підтримується

Не підтримується

12.0

Переглядач
<колір>

2.1

1.0

3.2

invert

Не підтримується

Не підтримується

Не підтримується


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Різні значення у дії

Приклад використання

Встановлює колір контуру елемента.

p { 


  outline-style: dotted; 


  outline-color: #00ff00; 


}

Додаткові посилання